Passport

नयाँ राहदानी वा राहदानी नविकरणका लागि अनलाइन आवेदन गर्दा आफ्नो कम्प्युटरको Time Zone UTC+ 5:45 (नेपाली समय) मा राख्नुहोस्।

Apply for e-Passport

विद्युतीय राहदानी (e-Passport)

 

नेपाली राजदूतावास, ओटावाबाट यस अघि जारी हुँदै आएको यन्त्रवाचक राहदानी (MRP) लाई  प्रतिस्थापन गर्दै यही मिति २०७९ वैशाख ६ गते (तदनुसार अप्रिल १९, २०२२) देखि लागू हुने गरी विद्युतीय राहदानी (e-Passport) को आवेदन लिने कार्य शुरु भएको छ ।

विद्युतीय राहदानी आवेदन गर्नका लागि प्रि इनरोलमेन्ट गर्ने तरिकाः

 

 • आफू रहे-बसेको स्थानबाट कम्प्युटरमार्फत् प्रि-इनरोलमेन्ट गर्न सकिने।
 • राहदानी विभागको वेबसाइटमा उपलब्ध वा https://emrtds.nepalpassport.gov.np/ लिंकमा प्रवेश गरी देहायमध्ये एक आवेदनको प्रकार छान्ने ।
 • पहिलो पटक राहदानी लिन (First Issuance)
 • म्याद सकिएको राहदानी नवीकरण गर्न (Renewal)
 • हराएको/चोरिएको राहदानीको सट्टामा (Replacement- Lost/Stolen)
 • बिग्रेको राहदानीको सट्टामा (Replacement-Damaged)
 • त्यसपछि Ordinary 34 pages / Ordinary 66 pages अप्सन मध्येमा आफूलाई जुन चाहिने हो सो अप्सन क्लिक गर्ने ।
 • त्यस पश्चात् उपलब्ध हुने राहदानीको फाराममा भएका विभिन्न चार उपशीर्षकमा रहेका विवरणहरू भर्ने। हाललाई क्यानडामा आवेदन गर्ने सेवाग्राहीका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र नं. राख्नु नपर्ने।
 • तत् पश्चात् आफ्नो नागरिकता प्रमाणपत्रको अगाडि-पछाडि दुबै पेज, हालको राहदानीको फ्रन्ट (फोटो तथा व्यक्तिगत विवरण भएको पेज २ र  ३) र ब्याक पेज (पेज ३0 र ३१) तथा अन्य सान्दर्भिक कागजातहरू छुट्टाछुट्टै स्कयान गरी अपलोड गर्ने ।
 • त्यस पश्चात् Book Your Appointment मा प्रवेश गरेर Other अप्सन क्लिक गरी NE, Ottawa अप्सन छानेर आफूलाई उपयुक्त हुने वा उपलब्ध मध्ये अघिल्लो मिति र समय बुकिंग गर्ने ।
 • तत् पश्चात् फाराम submit गर्ने र त्यसपछि प्राप्त हुने बारकोडसहितको फाराम डाउनलोड गरी प्रिन्ट गर्ने। बुंकिग गरेको मिति र समयमा राजदूतावासमा Live Enrollment का लागि निवेदक स्वयं यो फाराम लिएर आउनुपर्नेछ ।

 

प्रि इनरोलमेन्ट गर्दा अपलोड गर्नुपर्ने कागजातहरू:

 

 • नागरिकता प्रमाणपत्रको पहिलो र दोश्रो पेज छुट्टाछुट्टै ।
 • हालको राहदानीको फ्रन्ट पेज (फोटो तथा व्यक्तिगत विवरण भएको पेज २ र ३) तथा ब्याक पेज (पेज ३० र ३१) छुट्टाछुट्टै ।
 • हालको राहदानी हराएकाको हकमा प्रहरीबाट जारी गरिएको राहदानी हराएको प्रहरी प्रतिवेदन।
 • नाबालकको हकमा राहदानी नवीकरणका लागि आवेदन गर्दा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी भएको नाबालक परियचपत्र तथा बुबा-आमाको नागरिकता र विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र।

 

 

बुकिंग गरेको मिति र समयमा Live Enrollment का लागि राजदूतावास आउँदा ल्याउनुपर्ने कागजातहरू:

 

 • रीतपूर्वक अनलाइन प्रि इनरोलमेन्ट गरी प्राप्त बारकोड सहितको फारामको प्रिन्ट।
 • नागरिकताको प्रमाणपत्रको सक्कल वा नोटोराइज्ड प्रतिलिपि।
 • पुरानो राहदानीको सक्कल तथा प्रतिलिपि।
 • हालको राहदानी हराएकाको हकमा प्रहरी प्रतिवेदन।
 • नाबालकको हकमा नाबालक परियचपत्र तथा बुबा-आमाको नागरिकताको प्रमाणपत्र र विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र।
 • tracking number सहितको prepaid self-addressed express return envelope।
 • राहदानी शुल्क बापतको रकम डेबिट कार्डद्वारा भुक्तानी गर्न सकिने अथवा Embassy of Nepal, Ottawa को नामको Money Order/ Bank Draft पेश गर्न सकिने।
 • क्यानडाको स्थायी बासिन्दा परिचयपत्र (Permanent Resident Card) को सक्कल तथा प्रतिलिपि।

 

 

राहदानी शुल्कः

क्र.सं. राहदानीको प्रकार शुल्क
साधारण राहदानी (३४/६६पृष्ठ) क्या.ड. २२०।-
हराएको/चोरिएको/विग्रेको राहदानीको सट्टामा नयाँ राहदानी (३४/६६पृष्ठ) क्या.ड. ४४०।-
१० वर्षभन्दा कम उमेरका नाबालकको साधारण राहदानी (३४/६६पृष्ठ) क्या.ड. ११०।-
१० वर्षभन्दा कम उमेरका नाबालकको हराएको/चोरिएको/विग्रेको राहदानीको सट्टामा नयाँ राहदानी (३४/६६पृष्ठ) क्या.ड. २२०।-
एकतर्फी यात्रा अनुमतिपत्र क्या.ड. ७५।-

 

राहदानी वितरणः

 • विद्युतीय राहदानी (e-Passport) आवेदन गरेको मितिदेखि साधारणतया २-३ महिनाभित्र वितरण गरिनेछ।
 • राहदानी विभागबाट राहदानी प्राप्त भएपछि prepaid self-addressed express return envelope बुझाउनुहुने आवेदकहरूलाई सो envelope मार्फत् राहदानी पठाइनेछ।

 

अन्य महत्वपूर्ण जानकारीः

 • Live enrollment गरिने भएकोले राहदानी नवीकरणका लागि फोटो ल्याउनु नपर्ने।
 • विद्युतीय राहदानी (e-Passport) आवेदनका लागि प्रि-इनरोलमेन्ट फाराम भरिसकेपछि राजदूतावासमा Live-enrollment का लागि आँउदा तोकिएको मिति र समयमा मात्र आउनुपर्ने। पूर्वनिर्धारित मिति र समय (appointment) बिना राहदानी नवीकरणका लागि राजदूतावासमा आउने सेवाग्राहीहरूको आवेदन उपर कारबाही नहुने।
 • हाल प्रचलनमा रहेको यन्त्रवाचक राहदानी (MRP) को म्याद रहेसम्म प्रयोग गर्न सकिने हुनाले बहाल अवधि रहँदा सम्म विद्युतीय राहदानी (e-Passport) को लागि आवेदन दिनु नपर्ने ।
 • पुरानो राहदानीको पाना सकिएको, म्याद सकिएको वा म्याद सकिन ६ महिना बाँकी रहँदा मात्र राहदानी नवीकरणका लागि आवेदन गर्न सकिने। यदि म्याद सकिन ६ महिना भन्दा बढी अवधि बाँकी रहँदै नवीकरण गर्नुपरेमा अध्ययनरत संस्थाको सिफारिस पत्र वा वर्क-पर्मिटको प्रकृया सम्बन्धी कागजात पेश गर्नुपर्ने।
 • विद्युतीय राहदानी (e-Passport) का बारेमा थप जानकारी आवश्यक परेमा राहदानी बिभागको वेबसाईट https://nepalpassport.gov.np/ https://emrtds.nepalpassport.gov.np/, यस राजदूतावासको वेबसाईट र फेसबुक पेजमा राखिने सूचनाहरू हेर्दै गर्नुहोला ।