क्यानडाको टोरन्टोमा सञ्चालन हुने कन्सुलर सेवा शिविरबाट सेवा प्राप्त गर्न आवश्यक कागजात, शुल्क र प्रक्रिया सम्बन्धी सूचना