अलवर्टा प्रान्तको क्यालगरी र एडमन्टनमा घुम्ती कन्सुलर सेवा शिविर सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना