राजदुताबासको कार्यक्रम

राजदुताबासको कार्यक्रम The Press Release on Handing over of Letter of Commission by Ambassador to newly appointed Honorary Consul of Nepal to Alberta, Canada. ICAO 2016 Canada-Nepal Parliamentary Friendship Group National Day 23 September 2016 Nepal ready to Welcome Press Release regarding PMDRF – 15-Sep-2015 संविधानको विधेयकको मस्यौदामा आफ्नो राय, सुझाव वा प्रतिक्रिया दिने सम्बन्धी नेपाली राजदूतावास, ओटवाको समस्त नेपाली